Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Show sidebar
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV530
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV530

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ INOVAR 12MM DV530
 • Quy cách  : 1285*137*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.056m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV550
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV550

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ INOVAR 12MM DV550
 • Quy cách  : 1285*137*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.056m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV703
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV703

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ INOVAR 12MM DV703
 • Quy cách  : 1285*137*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.056m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV879
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – DV879

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ INOVAR 12MM DV879
 • Quy cách  : 1285*137*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.056m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ321
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ321

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ321
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ330
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ330

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ330
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ332
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ332

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ332
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ368
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ368

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ368
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ376
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ376

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ376
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ866
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ866

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ866
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ879
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – TZ879

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM TZ879
 • Quy cách  : 1285*188*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.45m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm
Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – VG330
Close

Sàn gỗ kỹ thuật Inovar – VG330

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ Kỹ Thuật INOVAR 12MM VG330
 • Quy cách  : 1285*137*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC5, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.056m2/6 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 15 năm