Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar
Close

Fortune – F960

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F960
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F961

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F960
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F962

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F962
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F963

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F966
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F966

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F966
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F967

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F967
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F968

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F968
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm
Close

Fortune – F969

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ FORTUNE 12mm F966
 • Quy cách  : 1220*146*12mm
 • Tiêu chuẩn: AC4-E1, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.7812m2/10 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Malaysia
 • Bảo hành  : 25 năm