Hiển thị tất cả 7 kết quả

Show sidebar
Close

Charm – D50

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D50
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D51

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D51
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D52

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D52
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D55

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D55
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D57

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D57
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D58

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D58
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – D59

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 12mm D59
 • Quy cách  : 1220*198*12mm
 • Tiêu chuẩn: Cốt gỗ đen hữu cơ, AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 1.69092m2/07 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm