Hiển thị tất cả 9 kết quả

Show sidebar
Close

Charm – E861

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E861
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E862

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E862
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E863

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E863
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E864

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E864
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E865

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E865
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E866

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E866
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E867

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E867
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E868

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E868
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm
Close

Charm – E869

 • Sản phẩm: Sàn Gỗ CHARM BLACK 8mm E869
 • Quy cách  : 1225*132*8mm
 • Tiêu chuẩn: AC4, kháng nước tốt, chống mối mọt.
 • Đóng gói   : 2.4255m2/15 tấm/hộp
 • Xuất xứ     : Việt Nam
 • Bảo hành  : 15 năm